Ämnesområden

Om systemstödsbloggen

Systemstödsbloggen - delade erfarenheter, åsikter och nyheter inom verksamhetsutveckling med IT som stöd. Från att välja affärssystem till att effektivisera logistik, produktion eller e-handel. Processen kan beskrivas som en resa, en Kundresa ett företag gör från upptäckt behov till drift av systemlösningen.

BEHOV
- vi behöver ett nytt system då det gamla inte räcker för vår verksamhetsutveckling
- flera företag hat gått ihop och vi behöver ett nytt gemensamt system
- nuvarande leverantör kan inte få systemet att fungera korrekt
- leverantörens support är inte tillräcklig
- personkemi och kommunikation med nuvarande leverantör fungerar inte
Se blogginlägg kring BEHOV här >>

INFORMATIONSSÖKNING
- frågar i nätverket (kollegor, fd kollegor branschkontakter, vänner osv)
- Googlar
- kontaktar olika systemleverantörer
- ser och läser på olika leverantörers hemsidor
- läser tidningar och böcker
Se blogginlägg INFORMATIONSSÖKNING här >>

URVAL
- vilka leverantörer ska vi fråga?
- hur sker urval och vilka bedömningskriterier ska vi använda?
- passar systemet vår verksamhet
- är det flexibelt och anpassningsbart
- kostnader
- har systemet rätt storlek för vår verksamhet
- leverantörens närhet och geografi
- kommer det att bli bättre med någon av dessa lösningar jämfört med vad vi har idag
Se blogginlägg URVAL här >> 

TRÄFFA LEVERANTÖRER
- stämmer personkemi och kommunikation
- har leverantören förståelse för vår verksamhet idag och imorgon och våra olika typer av användare
- inger leverantören förtroende
- kan leverantören beskriva vad som krävs av oss och hur implementationsprocessen kommer att påverka verksamheten
- får vi känslan av att det kommer att bli bättre än idag
- vet de vad det kommer att kosta i tid och pengar
Se blogginlägg TRÄFFA LEVERANTÖRER här >>

BESLUT
- vilka tar beslutet?
- bedömningskriterier?
- förankring hos avdelningar, personer eller ledningsgrupp
- hur sker tidsplanen för beslut ut.
- beslutsunderlag i form av avtal, ROI-kalkyler mm
Se blogginlägg BESLUT här >>

IMPLEMENTERA
- allt på en gång eller i faser
- prioriteringar
- vilka är med i projektet
- blir vi uppdaterade kontinuerligt om status i projektet
- involveras vi i projektet på ett tillämpligt sätt
- hanteras eventuella förändringsprocesser
- drar leverantören nytta av egna erfarenheter från liknande projekt
Se blogginlägg IMPLEMENTERA här >>

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING
- hur förbättrar och effektiviserar vi ytterligare framåt i tiden
- är leverantören ett bollplank för idéer och förbättringar för olika verksamhetsområden
- får vi förslag på förbättringar utifrån leverantörens kännedom och kunskap om verksamhet
- får vi tips på förbättringar som leverantören gjort hos andra kunder
- är det enkelt att vända sig till leverantören med frågor och förbättringsönskemål
Se blogginlägg KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING här >>