Ämnesområden

Realtidsinformation för egna beslut med operativa dashboards

Vad associerar du ordet dashboards med? 
Kanske en lättläst hastighetsmätare eller annan grafisk presentation som visar aktuell status i realtid. Eller en graf med en historisk trend över något av ditt företags viktiga nyckeltal?

operativa dashboards

Dashboards förknippas ofta med att bara en person, en medarbetare eller en chef har tillgång till information vid sin arbetsplats på sin dator. Vanligtvis kommer informationen från affärssystemet eller ekonomisystemet och presenteras på medarbetarens dator i något BI- eller rapportsystem.

Operativa dashboards

Idag upplever vi ett växande intresse från både kunder, potentiella kunder och egna medarbetare kring mer operativa dashboards. Där man helt enkelt flyttar ut informationen på ”golvet”, så att flera medarbetare samtidigt ser informationen i samma dashboard. Verkar inte finnas något bra namn på företeelsen, så vi har valt att kalla lösningen operativa dashboards.

Låt mig berätta och visa några exempel av operativa dashboards. 

Logistik och lager

Ett exempel är vår kund Hansen Racing, Sveriges äldsta och största företag specialiserat på import och försäljning av reservdelar till USA-bilar, truck, vans, och marinmotorer. På deras lager finns en stor TV skärm.

På denna TV-skärm visas både in- och utleveransinformation från Jeeves affärssystem. Kring utleveransinformation visas till exempel antal plock per fraktsätt, transportör, hur många kunderorder som är kvar att plocka samt hur många som plockas just nu och hur många klara. 

dashboards lager

Den lagermedarbetare som är klar med en uppgift kan direkt på denna dashboard se att det finns inleveranser att ta hand om eller att det för ett visst fraksätt finns kunderorders att plocka – jag hjälper till där!

Det behövs ingen ”order” till medarbetarna utan de ser när de är klara med en uppgift vad som står på tur att hjälpa till med. Man låter helt enkelt personalen själv avgöra var de gör störst nytta för tillfället.

”Operativa dashboards ger medarbetare tillgång till information för egna beslut”

En annan kund där vi tagit fram en liknande operativ dashboard för alla medarbetare som arbetar på företagets lager är Tapwell, en ledande leverantör av köks- och badrumsarmaturer.

Dashboards order

Support & helpdesk

Hos oss på Systemstöd hanteras kundsupportärenden på liknande sätt. Centralt i kontorslandskapet finns en stor TV uppsatt där inkomna supportärenden visas.

Någon av våra medarbetare har alltid supportansvaret varje arbetsdag. Men om någon konsultkollega blir klar med en uppgift tidigare än uppskattat eller för tillfället har mindre att göra eller känner direkt till en lösning på ett supportärende. Då kan medarbetaren ta något av de supportärenden som kommit in som visas på TV-skärmen. Ingen ”supportchef” som delegerar ärenden utan medarbetarna avgör själva var de gör störst nytta för tillfället.

Dashboard Support

Ett annat eget exempel på operativa dashboards är information om fakturering, beläggningsgrad osv. Denna information visas med realtidsinformation för alla anställda i Google Charts med några grafer när de loggar in i Jeeves affärssystem och på företagets intranät.

Dashboard belaggning

Det innebär att alla anställda, alltid har information om status inom dessa områden. Det får till följd att vi ägnar våra interna möten åt mer kvalificerade uppgifter, än att följa upp saker som redan hänt som vi inte kan påverka, bara förändra framåt i tiden. 

Fördelar med operativa dashboards

Vi och de kunder som har kommit igång med operativa dashboards ser flera fördelar med lösningen och det i många verksamheter inom ett företag. 

– Realtidsinformation i affärssystemet visas on-line, vilket innebär ett direkt underlag för egna beslut och egna initiativ.
– Stor och bred spridning av information. Ger en bred insikt då alla (många) ser informationen direkt. 
– Skapar intressanta gruppdynamiska fenomen. Inte bara chefen ser dashboards och information, utan även alla medarbetare som berörs. Chefen inser och ser hur mycket som produceras, plockas, behöver lösas och medarbetarna tar egna beslut vad som ska göras och prioriterar själva, utifrån den informations de ser.
– Teknik och system är sekundärt! Målet att visa, delge information on-line för egna beslut och aktiviteter är det primära. 

Personligen tror jag att den sista punkten är den viktigaste anledningen till att operativa dashboards efterfrågas av allt fler kunder och företag.

Veta mer om operativa dashboards?

Skicka ett mail till fredrik.jansson@systemstod.se eller kontakta mig på telefon +46-706076517

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela:


Lägg till kommentar