Ämnesområden

Åtgärder för bättre prestanda i Jeeves ERP

Söker du efter tips på åtgärder för bättre prestanda i Jeeves ERP?
Här 10 tips på åtgärder som fungerar och vad du bör se över för optimal prestanda i ditt Jeeves affärssystem.

Vi har på Systemstöd flera volymtunga, snabbväxande och stora installationer av Jeeves affärssystem med många användare.

Snabb tillväxt av volymer eller antal användare i affärssystemet, större förändringar i Jeeves ERP eller Microsoft SQL Server är några faktorer som kan leda till försämrad prestanda i affärssystemet.

Vi har genom åren genomfört många kundprojekt som förbättrat prestandan avsevärt i Jeeves. Viktiga kompetenser i detta arbete är insikt i hur Jeeves affärssystem fungerar i olika versioner samt hur databasen Micosoft SQL Server fungerar i olika versioner. 

Dessutom spelar aktuell systemplattform och nätverk stor roll i sammanhanget.

10 åtgärder för bättre prestanda i Jeeves ERP

1. Optimering av Microsoft SQL Server

Optimering av databasen SQL Servers minnesanvändning i syfte att undvika att minne skrivs ner på disk vilket drar ner prestanda. Sätt ett maxtak på maximum sever memory (för att ge lite plats åt operativsystemet och kringtjänster, typ antivirus).

2. Databas och logg backuper

Se över alla backuper, flera databaser (bl.a alla xxx_Site) är inställda på FULL recovery model, men saknar backup av transaktionsloggen, vilket gör att den växer okontrollerat.

3. Databasens datafiler

Skrivning till TEMPDB är en tung I/O-operation på servern. Detta förbättras genom att lägga upp fler datafiler (en per CPU-kärna).

4. Många databaser

Många databaser, bland annat JvsProd är inställda på "Auto Update Statistics Asynchronously". Tyvärr fungerar det inte till 100% i några SQL Server-versioner. Rekommendationen är att sätta den till FALSE.

5. Statistik och index

Översyn av statistik och index. Micosoft SQL Servers egen statistikuppdateringsfunktion är inte optimal i alla versioner av databasen. Index optimeras utifrån användning och användarbehov. För att kompensera för den felaktiga inställningen i punkt 4 ovan, kör istället en schemalagd uppdatering av statistik i samtliga databaser (sp_updatestats).

6. Antivirus

Kontrollera att SQL Servers filer är undantagna från realtidsscanning.

7. Funktioner i Jeeves ERP

Översyn av funktioner i Jeeves ERP som om de inte används, drar ner prestanda i onödan i affärssystemet. Stäng av till exempel Jeeves customer drop down om ni inte använder dem. Detta görs genom att helt tömma tabell CustomerDropDown (TRUNCATE TABLE CustomerDropDown), samt sätta Jeeves parameter GENERAL013 till 0 i samtliga databaser.

8. Optimering av kod

Analys av exekveringsplaner och optimering av kod, även i Jeeves standard kod.

9. Starta om 

Starta om datorn där SQL Server körs med jämna mellanrum (2-4 ggr per månad) om möjligt. Detta beroende på minnesläckor och liknande problem.

10. Uppgradera 

Överväg en uppgradering av Microsoft SQL Server med senaste servicepack.

   Jeeves konsulter Systemstöd

Bakgrunden till önskemål om bättre prestanda i Jeeves ERP kan vara flera. Några vanliga orsaker till att vi på Systemstöd påbörjar en analys för bättre prestanda i Jeeves hos företag är ofta något av följande:

Användarupplevelse

Prestanda i affärssystemet och användarupplevelse går "hand i hand", mer än vad de flesta tror. Tänk dig till exempel en sökning på kundinformation, en order eller en fråga om ett artikelpris. Kommer inte svaret direkt är väntan irriterande för dig som användare, då din kund väntar på ditt svar i telefonen (eller om kunden själv väntar på svar i er e-handel). 

Effektivisera verksamheten

Tyngre körningar som nettobehovsberäkningar i Jeeves ERP kan göras oftare vilket ger alla användare bättre och mer precisa beslutsunderlag.

Undvika hårdvaruinvesteringar

Hårdvara och servers blir billigare och billigare, men konsulttjänsterna för byte av hårdvaran blir alltmer komplexa, tar längre tid och blir kostsammare.

Förkorta servicefönster

För att säkerställa att affärssystemet hålls stabilt och uppdaterat genomförs planerade systemunderhåll under till exempel en fast tid varje vecka, ett så kallat servicefönster.
När systemunderhåll sker kan inte affärssystemet användas. Att förkorta dessa servicefönster har stor betydelse för alla företag då det ökar affärssystemets tillgänglighet för alla användare. 

Förminska databasen (arkivering)

För bättre prestanda men även för att undvika att tvingas uppgradera till en mer kostsam Enterprise Edition version av databasen Microsoft SQL-Server.

Analys

En analys av prestanda i Jeeves ERP brukar blottlägga andra förbättringsområden kring både prestanda och effektivisering. 

Integrationer

Nya integrationer med exempelvis e-handels plattformar eller mobila lösningar kan öka lasten på affärssystemet.

Frågor eller hjälp med bättre prestanda i Jeeves ERP?

Kontakta något av våra kontor här

Jari Koskela systemstodsbloggen    Jari Koskela, jari.koskela@systemstod.se


Läs fler blogginlägg på Systemstödsbloggen

Uppgradera Jeeves affärssystem >
Drift av affärssystem >
Affärssystem i Sverige >


Dela: