Ämnesområden

Välja affärssystem

Att starta processen och projektet att utvärdera och välja nytt affärssystem kommer av behovet av bättre affärsstöd, då verksamheten förändras eller växer.

– Högre krav på automatisering
– Förändrad affärsverksamhet
– Ökad global närvaro och verksamhet
– Större digitalt informationsutbyte med kunder och leverantörer
– Krav på snabbare finansiell rapportering
– Realtidsuppdatering för bättre beslutsunderlag
– Ökade krav på digitala, säkra processer

Är några faktorer som påverkar att företag startar projektet att utvärdera och välja affärssystem som ger ett bättre affärsstöd. 

Kanske har ni kommit till insikt om att det affärssystem ni implementerade för länge sen eller för bara några år sedan inte håller måttet, för er affärsverksamhet och utveckling idag.

Ni står med andra ord inför faktum att utvärdera, välja och implementera ett nytt, bättre anpassat affärssystem för er verksamhet. 

Välja affärssystem: tips på informationskällor kring att välja affärssystem som passar din verksamhet

Välja affärssystem 

Att välja affärssystem som passar er verksamhet med dess olika behov av funktioner, integrationer och flexibilitet är ingen lätt uppgift.

Hela processen att utvärdera och välja ska ses som en investering i effektivare processer. Snarare än som ett ”köp av programvara” som är kopplat till teknik eller IT. 

En viktig del i att välja affärssystem är att leta, hitta och utvärdera de affärssystem som passar er bransch och verksamhet. Där du både måste tänka idag – hur ser er verksamhet ut idag?
Men även framåt i tiden – vad är er vision ? 

Vi har tidigare tagit upp detta ämne i blogginlägget Utvärdering nytt affärssystem i förändring, där vi skriver om skillnader i upphandingar av affärssystem igår, jämfört med idag.

Här några andra kunskapskällor kring att välja affärssystem. 

Kunskapskällor välja affärssystem

Här en samling av informationskällor kring att välja affärssystem, för dig som insett att ert företag behöver ett bättra affärsstöd för att effektiviseras och utvecklas ytterligare:

BusinessWith – har ett digitalt verktyg och marknadsplats för att jämföra affärssystem på den svenska marknaden. Där kan du jämföra affärssystem och dess olika moduler, funktioner för olika branscher i en smart, digital jämförelsetjänst. En digital tjänst där du via algoritmer blir guidad till vilka affärssystem ni ska utvärdera utifrån till exempel verksamhet, företagsstorlek och funktionsbehov. Du hittar marknadsplatsen för affärssystem i Sverige här.

HerbertNathan & Co – levererar konsulttjänster och marknadsrapporter kring analys, upphandling och rådgivning avseende bland annat ekonomisystem, affärssystem, HR-system och lönesystem.
Skriver och presenterar videos, intervjuer om affärssystem på deras blogg Insight här.

ERP for Process Manufacturing, Buyer’s Guide – En guide från Technology Evaluation Center med fokus på processindustri, mat och livsmedelsindustri.

How to choose the right ERP solution – En steg för steg guide att välja affärssystem från Sage.

Böcker om affärssystem – Boktips om affärssystem här på Systemstödsbloggen.

Videos om att välja affärssystem – En samling videos om att välja affärsysstem på Systemstödsbloggen. 

En checklista inför utvärdering och val av nytt affärssystem (ERP) – ladda ner den här

Ladda ner checklista utvärdering av nytt affärssystem – En checklista för dig som ska utvärdera nytt affärssystem för din verksamhet.

 

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se


Andra inlägg om affärssystem på Systemstödsbloggen

Att upphandla TA-system >
Vår resa till nytt affärssystem – beslutet >
Tips och erfarenheter kring e-handel >


Dela: