Ämnesområden

Upphandla TA-system för leveranshantering

För att boka transporter med större transportörer krävs oftast att du använder någon form av Transportadministrationssystem, även kallat TA-system.

Andra populära benämningar av dessa systemlösningar är system för leveranshantering eller delivery management. Många transportörer har ett eget system som de låter sina kunder använda vid bokning av transport med dem.

välja TA-system

Exempel på sådana system är PostNord Skicka Direkt Business och DHL Multishipping.

Vill du däremot kunna boka med olika transportörer och välja transportör beroende på pris och andra förutsättningar, är det effektivare att använda ett fristående system som exempelvis nShift Delivery (tidigare Unifaun Online) för hantering av alla leveranser och transporter.

Då behöver man inte byta system vid byte av transportör och dessutom är alla uppgifter om transportörer och leveranser samlade på ett ställe.

TA-system för effektiv leveranshantering

De olika TA-systemen har i grunden liknande funktionalitet. Däremot kan utvecklingsmöjligheterna skilja mycket från system till system. Basfunktionaliteten i ett TA-system är att boka en sändning samt skriva ut relevanta fraktetiketter och annan dokumentation. Strax över basfunktionaliteten finns uppföljningsmöjligheter för att ge dig en ännu bättre kontroll över dina transporter.

Det kan till exempel handla om olika val av aviseringar till mottagaren, verktyg för att skapa rapporter och kunna analysera transportflödena, returhantering etc.

När du står inför att välja TA-system är det klokt att tänka igenom vilka krav du har på hantering av transporter.

Det är bra att skaffa sig en uppfattning om vilka transportörer du vill jobba med och vilka av deras tjänster som passar din försäljning, antal försändelser per dag du tror du kommer skicka och dina krav på leveransen till kunder. Har du den informationen gör du valet enklare.

Integrera med affärssystem och e-handel

En viktig aspekt i valet av TA-system är att ta reda på om det har stöd för en integration till ditt e-handelssystem samt affärssystem och sedan utvärdera om aktuell integrationen uppfyller dina krav. Med en integration kopplas dina olika system ihop,  vilket bland annat innebär att information förs över mellan de olika systemen (e-handel – affärsysstem – TA-system) automatiskt.

En integration mellan system spar mycket tid genom att du slipper skriva in samma information flera gånger. Det är även säkrade då manuell hantering lätt blir fel. Dessutom möjliggör en integration att ditt företag enkelt kan växa med större order och leveransvolymer när all leveranshantering automatisk, säkrare och tar mindre tid.

Ju fler sändningar du har, desto mer sparar du in på en integration i tid, pengar och minskade risker för fel. Men kom ihåg att även med få sändningar förenklas arbetet med transport- och leveranshantering med en integration. Hos både oss på Systemstöd och nShift märks en tydlig ökande trend i efterfrågan på integrationer, även bland kunder som endast skickar ett fåtal sändningar varje månad.

För de flesta företag är tid och resurser de mest värdefulla tillgångarna som det ofta är brist på. Många företag som inte har integration mellan TA -system och affärssystem / e-handel, lägger många timmar per vecka för att boka och administrera transporter och kundleveranser. Timmar som alla företag tjänar på att lägga på andra, mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Veta mer om TA-system?

Läs mer om transportadministration och leveranshantering med nShift på vår hemsida här.

Eller kontakta mig direkt. Jag har arbetat i många år med att hjälpa företag med effektiva, passande lösningar för effektiv transpor- och leveranshantering integrerat med affärssystem som till exempel Sage X3, Visma.net eller Jeeves ERP.

 

Sven Carlson, sven.carlson@systemstod.se


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer på Systemstödsbloggen

    


Dela: