Ämnesområden

Om Systemstödsbloggen

Här delar vi med oss av våra erfarenheter, åsikter, upptäckter och nyheter inom affärssystem och verksamhetsutveckling med IT som stöd.

Från att välja affärssystem till att effektivisera olika områden inom framförallt logistik och distribution, produktion och projektverksamhet. Processen kan beskrivas som en resa. Den "Kundresa" ett företag gör från att upptäckt ett behov, till analys av möjliga lösningar till val och implementation och drift av lösningen för fortsatt kontinuerlig förbättring av verksamheten. 

– vi behöver ett nytt system då det gamla inte räcker till
– flera företag har gått ihop och vi behöver ett nytt gemensamt affärssystem
– nuvarande leverantör kan inte få systemet att fungera korrekt
– leverantörens support är inte tillräcklig
– personkemi och kommunikation med nuvarande leverantör fungerar inte
Se blogginlägg kring BEHOV här

– frågar i nätverket (kollegor, fd kollegor branschkontakter, vänner osv)
– "googlar"
– kontaktar olika systemleverantörer
– ser och läser på hemsidor, deltar i webbinarium
– läser tidningar och böcker
Se blogginlägg INFORMATIONSSÖKNING här


– vilka leverantörer ska vi fråga?
– hur sker urval och vilka bedömningskriterier ska vi använda?
– passar systemet vår verksamhet
– är det flexibelt och anpassningsbart
– kostnader
– har systemet rätt storlek för vår verksamhet
– leverantörens närhet och geografi
– kommer det att bli bättre med någon av dessa lösningar jämfört med vad vi har idag
Se blogginlägg URVAL här


– stämmer personkemi och kommunikation
– har leverantören förståelse för vår verksamhet idag och imorgon och våra olika typer av användare
– inger leverantören förtroende
– kan leverantören beskriva vad som krävs av oss och hur implementationsprocessen kommer att påverka verksamheten
– får vi känslan av att det kommer att bli bättre än idag
– vet de vad det kommer att kosta i tid och pengar
Se blogginlägg TRÄFFA LEVERANTÖRER här


– vilka tar beslutet?
– bedömningskriterier?
– förankring hos avdelningar, personer eller ledningsgrupp
– hur sker tidsplanen för beslut ut.
– beslutsunderlag i form av avtal, ROI-kalkyler mm
Se blogginlägg BESLUT här


– allt på en gång eller i faser
– prioriteringar
– vilka är med i projektet
– blir vi uppdaterade kontinuerligt om status i projektet
– involveras vi i projektet på ett tillämpligt sätt
– hanteras eventuella förändringsprocesser
– drar leverantören nytta av egna erfarenheter från liknande projekt
Se blogginlägg IMPLEMENTERA här

– hur förbättrar och effektiviserar vi ytterligare framåt i tiden
– är leverantören ett bollplank för idéer och förbättringar för olika verksamhetsområden
– får vi förslag på förbättringar utifrån leverantörens kännedom och kunskap om verksamhet
– får vi tips på förbättringar som leverantören gjort hos andra kunder
– är det enkelt att vända sig till leverantören med frågor och förbättringsönskemål
Se blogginlägg KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING här