Ämnesområden

Få bättre lönsamhet och kontroll i ditt tjänsteföretag

Tjänstesamhället har sedan 1980-talet växt sig starkare och idag är allt fler svenskar anställda inom tjänstesektorn. Dessutom har tjänsteexporten vuxit snabbare än varuhandeln i Sverige under de senaste femton åren.

De flesta företag som startas i Sverige idag är tjänsteföretag, det vill säga företag som arbetar i projektform och debiterar tid, antingen löpande eller i fastpris projekt. I många fall har man även underkonsulter vars tjänster man skall fakturera vidare, kanske med ett påslag.

Hur få bättre lönsamhet och kontroll i konsultföretag

Dålig kontroll hos (för) många tjänsteföretag

Efter att jobbat med affärssystem i snart 30 år vet jag att fällorna är många och att registrera tid korrekt är alltid en fråga om disciplin. Ursäkterna är många!

I reklambranschen är man ”kreatörer” och vill inte rapportera tid.

I konsultföretag rapporterar man ofta tid när det skall faktureras i slutet av månaden och man tror sig komma ihåg vad man gjorde för tre veckor sedan. 

Överraskande nog blir det inte rätt och man har ingen som helst kontroll över beläggningsgrad, upparbetad tid eller vilka projekt som är lönsamma.

Som konsult eller projektledare vill och ska du ta ansvar för att projekt genomförs på bästa tänkbara sätt. Leveransen av projektet är en viktig del och att få känna att man får slutföra sitt uppdrag är en viktig pusselbit, inte minst för välbefinnandet.

Om leveransen avbryts eller försenas och man upplever att man inte har rätt verktyg för kontroll stiger frustrationen. Dessutom kan relationen med din kund bli ansträngd.

Många tjänsteföretag har omoderna affärssystem och affärsprocesser

Att många konsult- och tjänsteföretag sitter kvar med äldre och omoderna affärssystem är tydligt. Av de som investerat i moderna lösningar är det tyvärr fortfarande många som inte aktiverat eller kommit igång med alla de funktioner och möjligheter till automatisering och effektivisering de har tillgång till i sitt moderna affärssystem.

Många företag sitter dessutom kvar i gamla rutiner och har låg vilja till förändring. 

“Det har ju fungerat att göra på det här viset i många år så det går nog att göra det i tio år till”

Resonemanget visar på en bristande insikt i hur stor effekt digitalisering och automatisering faktiskt har på verksamheten.

Lägre kostnader och ökade intäkter med rätt projektverktyg

Med rätt projektverktyg och genom interna förbättringsprojekt kan man minska kostnaderna med 15 – 20 procent och öka intäkterna med lika mycket *

Att öka digitaliseringsgraden i verksamheten och automatisera med rätt verktyg ger ökad kontroll och är en väg till förbättrad lönsamhet för företaget och mer nöjda kunder.

Våga satsa och prioritera er egen digitalisering! Både ni och era kunder kommer att märka av det!

Visma Project Management: heltäckande projektverktyg

Med Visma Project Management är ni på god väg genom applikationens möjligheter att automatisera och effektivisera alla typer av verksamhet inom tjänsteföretag.

Visma.net Project Management – ställ din fråga här

Med Visma.net Project Management får du ett verktyg för att optimera hela er projekthantering och tidrapportering i ett samlat flöde. Applikationen är utvecklad för för konsult- och tjänsteföretag med kraftfulla funktioner för alla processer inom ett tjänsteföretag.

Från projekthantering, tidrapportering, uppföljning och analys, säljstöd och CRM till att hantera resursallokering i olika projekt och uppdrag.

De företag som använder Visma.net Project management framgångsrikt är främst tjänsteföretag inom:

– Reklam och marknadsföring
– Konsult- och projektverksamhet
– Teknisk konsultverksamhet

För dessa tjänsteföretag är de funktioner som ger affärsstöd i hela affärsprocessen viktigt samt flexibiliteten att anpassa sitt projektverktyg avgörande.

Frågor om  Visma Project Management projektverktyg

Vill du veta mer hur du kan få bättre lönsamhet och kontroll i ditt tjänsteföretag med Visma Project Management? Kontakta mig Bengt-Arne Hallberg på telefon +46 70 816 14 12 eller e-post bengt-arne.hallberg@systemstod.se så kan jag visa och berätta mer. 

* Förbättra er lönsamhet – en guide för tjänsteföretag som arbetar i projektform 

Läs Lönsamhetsguiden – en guide för tjänsteföretag som arbetar i projektform här

Visma.net Project Management   Bengt-Arne Hallberg, bengt-arne.hallberg@systemstod.se


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer på Systemstödsbloggen

    


Dela: