Ämnesområden

Cirkulär ekonomi: Fördelar och möjligheter för ditt företag

Går det att kombinera lönsamhet med cirkulär ekonomi? Ja, det finns inget direkt motsatsförhållande mellan lönsamhet och hållbarhet. Dessutom kommer med ökade rapporteringskrav företag att behöva beakta cirkularitet i sin verksamhet och redovisa sitt arbete med hållbarhet. 

Här en introduktion till cirkulär ekonomi, fördelar för företag och en rapport i ämnet – The State of the Circular Economy. 

Vad är cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är något helt annat än linjär ekonomi. I stället för att utvinna, tillverka, köpa och kassera, utnyttjas i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge som möjligt. 

Cirkulär ekonomi baseras på tre huvudsakliga principer:

1. Eliminera skräp, avfall samt föroreningar

Det om att minska mängden avfall som genereras genom att använda mer effektiva produktionsmetoder och genom att förändra vårt sätt att konsumera.

Genom att minska överflödiga förpackningar och använda återanvändbara material kan vi minska vår negativa påverkan på miljön.

2. Återanvändning och återvinning av material

Är den andra viktiga principen inom cirkulär ekonomi. Istället för att kasta bort använda produkter eller material, bör vi se till att de får nytt liv genom återanvändning eller återvinning.

Genom att återvinna material kan vi minska behovet av att utvinna nya resurser och samtidigt minska avfallsmängden som hamnar på deponier.

3. Återskapande av naturen

Genom att bevara och återställa ekosystemen kan vi skapa en hälsosam och hållbar miljö för både människor och natur.

Med investeringar i gröna initiativ och åtgärder som främjar biologisk mångfald kan vi bekräfta att våra ekosystem fortsätter att fungera i harmoni med varandra.

Genom att tillämpa ovanstående tre principer kan vi revolutionera vårt sätt att tänka och agera. 

Vad innebär cirkulär ekonomi

För att ovanstående ska bli verklighet förutsätts att produkter och material designas och utvecklas på ett sätt som minimerar mängden avfall som skapas samt att det finns system som stöttar att resurser hålls i omlopp under längre tid. 

Övergången till cirkulär ekonomi innebär att gå över till ett system där förbrukningen av olika naturresurser minskar genom att det material som används cirkuleras på något sätt genom:

Övergång cirkulär ekonomi genom att material cirkuleras

 

Det innebär att produkternas värde bevaras längre än i dag och att företag på så sätt skapa lönsamhet genom cirkulär ekonomi. Det handlar ofta om att ge produkter flera liv.

Fördelar för företag med cirkulär ekonomi

För företag är det viktigt att vara medvetna om kostnader för inköp av nytt material och att minska avfallet.

Genom att integrera återanvändning redan i utvecklingsfasen av produkter kan företag spara pengar och resurser på lång sikt.

Dessutom kan övergången till en cirkulär ekonomi stärka företagets kulära varumärke och öka kundlojaliteten. 

Genom att visa engagemang för hållbarhet och miljövänliga lösningar kan företag dessutom locka till sig en allt mer medveten kundkrets. Att vara en del av den cirkulära ekonomin innebär att företag tar ansvar för hela livscykeln hos sina produkter, vilket leder till minskad miljöpåverkan och mer hållbar framtid. 

Exempel på fördelar med cirkulär ekonomi för företag:

– Förbättrad varumärkesimage

–  Ökad energieffektivitet,  produktivitet, och effektivitet

– F örbättrad och minskad påverkan på miljön

–  Förbättrad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet

–  Förlänger produkternas livscykel

– Minskat avfall till deponi

– Attrahera/behålla medarbetare

Gå från linjär till cirkulär affärsmodell

Det finns flera möjligheter och strategier för företag att testa och påbörja övergången till en cirkulär affärsmodell. Här några exempel:

– Abonnemangsbaserade produkter/tjänster

–  Försäljning av hållbara produkter med utbytbara delar

–  Leasing eller uthyrning

Det går att använda enbart en av dessa eller kombinera flera samt utveckla egna modeller. Så länge principerna för en cirkulär affärsmodell följer, det vill säga till exempel mer användning per produkt och fler användare per produkt. I en studie och rapport från Sage (The State of the Circular Economy) tas de möjligheter och hindrar företag inom tillverkning och distribution upplever och står inför, när de går över till en mer hållbar affärsstrategi för cirkulär ekonomi. Du läser rapporten här. 

Rapport: Tillståndet i den cirkulära ekonomin

Rapporten visar att företag inom tillverkning och distribution ägnar allt större uppmärksamhet åt att av och fördelarna med den cirkulära ekonomin. 

Rapporten är gjord av Foundry där 859 företag inom tillverkning och distribution svarade i bland annat Kanada, Frankrike, Tyskland, Spanien och USA.

I rapporten framkommer bland annat:

32 % av företagen intygar fördelar ekonomin genom att implementera en strategi för cirkulär cirkulär. Dessa fördelar inkluderar förbättrad varumärkesimage, ökad energieffektivitet, ökad produktivitet samt förbättrad miljöpåverkan.

Ytterligare 32 % av företagen förväntar sig att uppnå fördelar inom ett till tre år.

Utmaningar: högre kostnader och störningar i försörjningskedjan.

– Drivkrafter för en strategi för cirkulär ekonomi : Teknik och innovationsframsteg samt förändrade konsumentpreferenser.

De största hindren för cirkulär ekonomi : Människor, teknik och investeringar.

–  72 % av företagen anser att ny teknik och innovationer är en nyckelfaktor för att anta cirkulär ekonomi och nya hållbarhetsstrategier.

Du läser rapporten The State of the Circular Economy här

Rapporten är sponsrad av Sage som bland annat utvecklar Sage X3 affärssystem som vi på Systemstöd säljer, implementerar och supportar.


Veta mer – ställ din fråga här


Mer om nytt affärssystem, lönsamhet i tjänsteföretag och att sälja smartare

    


Dela: