Ämnesområden

Är ert lager bara en kostnad eller ger det konkurrensfördelar

E-handeln har under de senaste årens pandemi exploderat och förändrat relationer mellan detaljhandel, grossister och tillverkare gör att din distribution och logistik på lagret aldrig har varit viktigare.

Svensk e-handeln växte med 53 procent under första kvartalet 2021, jämfört med 2020. 
Dagligvaror på nätet (+128 %), möbler och heminredning (+81 %) och hemelektronik (+65 %) växte mest. (Källa: Svensk Handel) 


En ökad e-handel och nya köpbeteenden på marknaden påverka företags lagerhantering, varuflöden och leveranskedjor. Ett företags lagerhantering måste idag fungera smartare för att snabba leveranser och bra kundservice ska fungera. 

Bra kundupplevelser med reducerade kostnader

Din optimering av er logistik (rätt artiklar levereras till rätt kund vid rätt tidpunkt är idag viktigare än någonsin) till följd av ökad e-handel och ändrade relationer mellan detaljhandel, grossist och tillverkare. Varor levererar nu inte bara till butiker. De levereras även direkt till slutkund. En slutkund som handlar online och förväntar sig snabb leverans till jobbet, hemadressen eller möjlighet att hämta i en passande butik eller utlämningsställe.

Idag måste företag inom handel och distribution därför ständigt söka efter förbättringar i sin supply-chain. Med en balans mellan att vara kundens förstaval och samtidigt minska de egna kostnaderna. Detta innebär att kontinuerligt bedöma och utvärdera nuvarande lagerprocesser och systemstöd i avförssystemet. Många företag inom handel går därför igenom stora förändringar idag för att hänga med samt även bli både framgångsrika inom e-handel och online. 

Att investera i effektiv lagerhantering 

Under de kommande åren måste därför många handelsföretag investera i nya affärssystem för deras lagerhantering. System som är anpassningsbara och flexibla för att kunna stödja alla förändringar i företaget och nya krav från marknaden. En bra väg att gå är att implementera ett "best of breed" -system som kan automatisera alla led i värdekedjan. 

I praktiken kan det innebära investeringar i allt från nya system och plattformar e-handel, affärssystem, lagersystem, mobila enheter (IoT) och bättre lösningar för prognoser och beslutsfattande baserat på data. 

Skanning, streckkoder, robotar och RFID

När volymerna ökar måste lager- och inköpschef investera i teknik för att hänga med. Vissa företag kommer att robotisera lagret men alla (ovsett volymer) behöver öka tempot i sin digitala transformation för att ge medarbetare rätt verktyg och kunden snabb och rätt leverans. 

Mer streckkodsskanning, mobila enheter i bolagets lagerhantering samt bättre analys- och prognosverktyg kommer för många företag att vara de viktigaste initiativen för att optimera varuflödet.

Fördelar med digitala verktyg inom lagerhantering och handel

Genom att ersätta manuella och baserade flöden och rutiner på lagret med digitala lagersystem och mer omfattande användning av streckkodsmärkning, papperseffektiviteten vid plock, transporter, inleverans och beräkning av varor. Alla vill minska risken för fel i lagerhantering. Ett registrerat fel leder till fel i lagret eller felaktig plockning som ingår i en dyrbar kund. För snabbare och mer exakta leveranser sänker alla kostnader och ger nöjda kunder. 

RFID – vad är det?

RFID och RFID-teknik är ett spännande område inom lagerhentering. När lagret använder system och enheter som kan samla in och dela data, ger det möjlighet till realtidinformation i många lagerprocesser och spårning av varor.

RFID ger dig en ökad överblick över hela lagret när du vet var varje pall eller låda är samt innehåll när som helst. RFID-tekniken har under de senaste åren blivit större billigare och kommer att spela en allt större roll i moderniseringsföretagens lagerhanteting i framtiden. 

Magkänsla och Excel håller inte förevigt...

Magkänsla och Excel ark kan vara guld värd i vissa situationer. Men inte alltid när det gäller lagerhantering och handel. Det är att hitta rätt balans mellan tillräckligt med varor i lager (för att kunna leverera/sälja), men utan att behöva binda för mycket kapital i lager. Med manuella system (magkänsla) eller fristående Excel-modeller är det ofta svårt (eller omöjligt) att få överblick och tillförlitliga prognoser och hantera förändringar i efterfrågan från marknaden.

För många företag kan ett bra affärssystem föreslå påfyllning av lagret, baserat på enkla beräkningsregler och säsongsanpassning, vilket ger bättre rutiner och kontroll. Men om du har stora värden/volymer i lager kan det vara lönsamt att implementera ett separat system för inköpsplanering och optimering, integrerat med affärssystemet.  

Lagerhantering: WMS vs affärssystem – här en analys vad du behöver

Ditt affärssystem – ditt fundament

För många företag är möjligheterna stora till effektivitet och automatisering genom att investera i modernare system, för att förbättra processer i olika delar av värdekedjan.

Men lika viktigt är att välja ett modernt, integrerat, molnbaserat affärssystem. Då har du alltid den senaste versionen med de senaste funktionerna. Affärssystemet måste ha ett grundläggande processstöd och utformat för att automatisera din processor med en flexibel ekonomi- och datamodell.

Integration med affärssystem 

Ett modernt molnbaserat affärssystem gör det mycket lättare att integrera alla system och plattformar som ett modernt handelsföretag använder och är beroende av. Affärssystemet är plattformen som gör att e-handelsplattformen kan utbyta information med lagersystem och fraktsystem (TA-system). Inköpsförslag skapas automatiskt baserat på lager och transaktioner i affärssystemet där lager alltid motsvarar det som är bokat i huvudboken. Integration i hela värdekedjan med andra ord!

Gamla affärssystem förhindrar – dags att byta!

I många fall förhindrar äldre affärssystem ett företag att utveckla sin verksamhet. Med svåranvänt användargränsnitt samt både krävande och dyrt att uppdatera. Där integrationsmöjligheterna är begränsade eller mycket kostsamma. 

Ett modernt affärssystem är en förutsättning för att verksamheten ska kunna ligga i framkant inom effektiv lagerhantering och anpassning till dagens digitala utveckling.

Mer information om moderna affärssystem

Vill du veta mer om moderna affärssystem? Du har kommit rätt! Det är det vi på Systemstöd är specialister inom efter +1000 affärssystemsprojekt. 

  Visma.net Project Management
Kontakta mig – Bengt-Arne Hallberg på telefon +46 (0)708 161412 eller e-post bengt-arne.hallberg@systemstod.se,  så kan jag visa och berätta mer om dina möjligheter med ett modernt affärssystem. 


Frågor om affärssystem – ställ din fråga här


Läs mer om framtidens ekonomiavdelning, lagerhantering med handdatorer och planeringssystem här

   

 


Dela: