Ämnesområden

Nytt webbaserat planeringssystem – Sage X3 Web Scheduler

Som vi skrev i blogginlägget När behöver affärssystem kompletteras med planeringssystem innehåller moderna, integrerade affärssystem mycket bra funktionalitet för att hantera företagets logisitik och produktion.

Med stöd och funktioner för hantering av materialbehov, spårbarhet och optimering av olika resurser i företagets kärnverksamhet.

Men affärssystem saknar ofta helt eller har dåligt stöd för hantering av företagets produktionsplanering.

Därför är det extra spännande med en nyhet inom området produktionsplanering! En ny webbaserad produktionsplanering i Sage X3 affärssystem.

affärssystem planeringsprocess

Sage har nyligen släppt en ny och webbaserad version av sitt system för produktionsplanering, Sage X3 Web Scheduler. Med stöd för både automatisk schemaläggning och manuell redigering för att du ska kunna finjustera och få total kontroll över din produktionsplanering.

Här en introduktion. 

Webbaserad lösning för produktionsplanering

Sage X3 Web Scheduler har ett mycket intuitivt och lättanvänt webbgränssnitt som guidar dig genom analys och justering av din planering. Med hantering av eventuella begränsningar avseende material, arbetskraft och verktyg, säkerställs att din produktionsplanering är genomförbar, leveransdatum uppfylls och att du använder företagets tillverkningsresurser på ett effektivt sätt.

Även fast Sage X3 Web Scheduler är lätt att använda innehåller är planeringssystemet kraftfulla funktioner. 

Detta för att du enkelt ska kunna optimera hela planeringsprocessen med: 
– orderföljd
– allokering
– optimering
– analys av din produktionsplan och produktionsplanering

Samt allt som leder till minskad kötid och att du snabbt kan identifiera och reagera på flaskhalsar eller störande händelser som driftstopp på maskiner. 

Kraftfulla visualiseringsverktyg

Visualisering av din produktionsplanering i Gantt scheman innebär att du enkelt kan fokusera och förstå om planen är optimerad. Färgade staplar ger visuell vägledning till olika operationer med sekvenser på varje rad.

Visualisering av produktionsplanering i Gantt scheman

Vid behov kan du göra ändringar i planen och produktionssekvensen. Varje gång du flyttar eller ändrar något körs i realtid automatiskt en kontroll att den nya, ändrade planeringen fungerar. I olika resursområden kan du se detaljer om alla produktionslinjer i anläggningen som ska planeras av planeraren.

Med Sage X3 Web Scheduler kan du skapa partitioner av din plan efter avdelning eller produktionslinje, så att din plan kan hanteras av flera planerare på olika avdelningar eller som ansvarar för olika områden.

Schemaläggningsformler och analys

En annan nyckelfunktion i Sage X3 Web Scheduler är förmågan att skapa flera scenarier baserade på olika heuristik och vad-om-analys, med alternativ för att köra standard- eller anpassade schemaläggningsalgoritmer. 

Schemaläggning i produktionssystem

Systemet gör det möjligt att definiera en schemaläggningshorisont, fast period och andra parametrar som:
– materialhantering
– prioriteringshantering
– maskinresurser
– beställningar
– leverans- och lanseringsdatum

Sedan kan du enkelt jämföra, modifiera och analysera simuleringar för att hitta den "bäst passande" planeringen. 

Dessutom levereras Sage X3 Web Scheduler med en serie översiktsrapporter och dashboards som stöder analysen av dina schemaläggningssimuleringar. Du kan dessutom skapa nya, egna rapporter med den kraftfulla layouthanteraren i systemet.

Veta mer om Sage X3 Web Scheduler

Fyll i formuläret nedan eller skicka ett mail med dina frågor så svarar jag inom kort.
Eller läs produktblad Sage X3 Web Scheduler här

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer på Systemstödsbloggen

    


Dela: