Ämnesområden

Sammanhållen projekthantering: viktigt för alla tjänsteföretag

Företag inom olika branscher möter alla olika utmaningar i sin verksamhet. Projektorienterade företag som konsult- och tjänsteföretag lider ofta av nedanstående symtom:

– baserar ej beslut på fakta
– avsaknad av realtidsinformation
– mycket manuellt arbete 
– ineffektiv rapportering och utläggsredovisning

Dessa symptom medför att de upplever kvalitetsbrister, har svårt att styra verksamheten och att åtgärder vidtas för sent. Dessa brister upplevs ofta av företagets:

– ekonomiavdelning
– medarbetare
– styrelse
– beslutsfattare

Sammanhållen projekthantering: viktigt för alla tjänsteföretag

För projektverksamhet är digitalisering nödvändigt

Receptet på ovanstående utmaningar har för flertalet konsultföretag med projektorienterad verksamhet varit att arbeta agilt. Det vill säga – det vi saknar i kontroll kompenserar vi genom att vara flexibla. 

Men att se detta som den enda lösningen medför att verksamheten kan upplevas som okontrollerad och resulterar inte sällan i att personalen används som buffert för oförutsedda händelser.

För projektintensiva verksamheter är digitalisering idag nödvändigt och det ställer krav på de verktyg som används. 

Givetvis ligger många projektorienterade företag i framkant vad gäller användande av digitala verktyg, men hur de interagerar och samverkar brukar vara orsaken till att det inte fungerar tillfredsställande i helheten. 

Det vill säga, det finns applikationer och affärsstöd för säljstöd/CRM, offertverktyg, planeringsverktyg, tidrapportering, reseräkning och lönesystem, ekonomisystem osv.

Men de sitter sällan samman, det vill säga är integrerade med varandra. Det är dessa suboptimerade öar av olika system och information som är den huvudsakliga orsaken till de upplevda symtomen.

Affärssystem för tjänsteföretag: Visma Project Management från Systemstöd

Affärsstöd och affärssystem för tjänsteföretag

Traditionell industri har sedan länge insett detta och det underblåste framkomsten av dagens affärssystem. Det vill säga ett system som skapar systemstöd för så stor del av företagets alla affärsprocesser som möjligt i en och samma plattform.

Ett tjänstebolag kan behöva följande affärsstöd och funktioner.

– säljstöd och CRM
– beläggningsplanering och resursallokering
– tidrapportering, reseräkning och utläggshantering
– lönesystem
– redovisning och kund- samt leverantörsreskontra
– uppföljning/beslutsstöd

Det finns affärssystem som är utvecklade för att hantera ovanstående funktioner, specifikt för tjänsteföretag.

Affärssystem för tjänsteföretag: Visma Project Management

Visma Project Management är ett affärssystem specifikt framtaget för konsult- och tjänsteföretag.
Med Visma.net Project Management får du som användare ett affärssystem som automatiserar och optimerar hela er hantering av alla projekt och tidrapportering i ett integrerat flöde.

Visma Project Management har integrerade funktioner för alla processer inom ett tjänsteföretag: från säljstöd till hantering av projekt, tidrapportering, uppföljning och beläggningsplanering för att hantera alla resurser i olika projekt.

Upptäck Visma Project Management

Här ser du en introduktion till Visma Project Mangement – från grunder och navigering, till försäljning, tidrapportering och fakturering.

Tjänsteföretag som använder Visma.net Project management framgångsrikt är till exempel inom:

– reklam, media och marknadsföring
– konsult- och projektverksamhet
– teknisk konsultverksamhet

Med rätt projektverktyg (som Visma Project Management) kan du minska kostnaderna med 15-20 procent och öka intäkterna med lika mycket i ditt tjänsteföretag *

Frågor om  Visma Project Management projektverktyg

Har du frågor om Visma Project Management för ditt konsultföretag?
Kontakta mig Bengt-Arne Hallberg på telefon +46 70 816 14 12 eller e-post bengt-arne.hallberg@systemstod.se så kan jag visa och berätta mer. 

* Förbättra er lönsamhet – en guide för tjänsteföretag som arbetar i projektform 

Läs Lönsamhetsguiden – en guide för tjänsteföretag som arbetar i projektform här

Visma.net Project Management   Bengt-Arne Hallberg, bengt-arne.hallberg@systemstod.se


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer på Systemstödsbloggen

   


Dela: