Ämnesområden

Lagerhantering med handdatorer

För alla företag som vill effektivisera sin lager och logistikfunktion är lagerhantering med handdatorer intressant. Med bakgrund av vår erfarenhet att installera och anpassa handdatorlösningar integrerade med affärssystem som Jeeves ERP, Visma.netSage X3 och HansaWorld, här några goda råd och tips på vad du bör tänka på vid utvärdering och val av lösning. 

Dessutom tar vi upp vilka funktioner som är vanliga och vinsterna med en handdatorlösning i din lagerfunktion.

Fördelar med handdatorer i din lagerhantering

Våra erfarenheter från kunder som börjat med handdatorer i sin lagerhantering är främst effektiviseringar och förbättringar inom följande områden: 

Användarvänligt och enkelt för användarna

Affärssystemet prioriterar och skapar förmodligen olika jobbköer för inleveranser, utleveranser och genererar påfyllnadsorder för de som jobbar med buffert- och plockhyllor. 

Med handatorer i er lagerfunktion behöver er lagerpersonal inte längre konfronteras med att välja inom dessa områden, utan utför helt enkelt den uppgift som står högst upp i respektive jobbkö på handdatorn.

Enkel inlärning

Ni kan snabbt introducera och utbilda ny personal eller vikarier i er lagerhantering med en handdatorlösning. Detta då den är självinstruerande. 

 

Scannas fel hylla eller artikel så varnar handdatorn om felet. Eftersom handdatorsystemet är enkelt att lära sig och har ett användarvänligt gränssnitt sker även installation, uppsättning och utbildning av er personal snabbt.

Samplock med handdatorer

Affärssystemet skapar förmodligen automatiskt samplockorder av samtliga order som ska levereras till samma kund vid samma leveransdatum och slår ihop dem till en följesedel.

Med en handdatorlösning i ert lager kan samplock ske av order för olika kunder. Rutinen skriver ut en etikett för varje order som limmas på kartongen, transportförpackningen. Vid plock talar handdatorn om vilken kartong artikeln skall stoppas i och streckkoden på den utskrivna etiketten scannas av.

Vid scanning av fel streckkod varnar handdatorn. För er lagerpersonal blir omöjligt att göra fel samtidigt som antalet turer på lagret minskas avsevärt. Effektivitet på lagret helt enkelt! 

logistikhantering med handdatorer

Bättre effektivitet

Effektiviteten på ert lager förbättras av specifik funktionalitet. Det kan till exempel handla om stöd för:
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd integration med lagerautomater
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd parallellplock i olika lagerzoner
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd varningssignaler för farligt gods
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd hög vikt
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd behov av truck

Eller stöd och funktionalitet för lagerflytt via interimslager (flyttvagn), inleveranser i flera steg (gods på kaj), kvalitetskontroll (inleverans), avslutsrutiner med utskrift av kollietiketter och föravisering till speditör och en rad andra funktioner.

Bättre datakvalitet

Genom handdatorer blir er lagerhantering enklare och medger till exempel att ni använder hyllplatser. Varje hyllplats märks med en streckkod som identifierar hyllan. Inleveranser sker genom att artikestreckkod och hyllplatsstreckkod scannas.

Med denna hantering blir datakvaliteten mycket hög, då det angivna saldot på en artikel högst sannolikt finns på den aktuella hyllan. Hanteringen innebär att det kommer att finnas det antal som skall plockas, när plockuppdraget ska utföras av lagerpersonalen. 

Dessutom är det inga bekymmer att ställa samma artikel på flera hyllor vilket i sin tur förenklar er inleveranshantering.

I samband med inleverans föreslår handdatorlösningen vilken hylla artikeln skall in på och kan konfigureras att hantera ett maxantal på en hylla.
Men trots förslaget går det utmärkt att ställa aktuell artikel på vilken annan hylla som helst om lagerpersonalen finner det bättre av någon anledning.

Artikel och hylla scannas vid inleveransen vilket innebär att ert affärssystem vet var artiklarna står. Inleveransrutinen kan även skriva ut streckkodsetiketter att fästa på förpackningarna om så önskas.

Effektivare inleveranser

Identifiering av inkommande gods och artiklar förenklas genom att vilken streckkod som helst som förekommer på pallen kan scannas. Handdatorlösningen söker igenom aktuella streckkoder och föreslår den beställning som artikeln förekommer i. Förekommer artikeln i flera beställningar får man en valmeny.

Handdatorlösningen lagrar alla streckkoder för artikel, innerförpackning, ytterförpackning och eventuella andra förpackningsstorlekar. Dessutom jämför systemet avläst streckkod mot artikelnumret.

Hantering i realtid

Ett handdatorsystem är alltid online vilket innebär att alla händelser i ert lager sker i realtid i ert affärssystem. En handdatorlösningen är helt enkelt ett annat gränssnitt mot ert affärssystem.
I vårt fall de affärssystem vi arbetar med från Jeeves, Sage X3, Visma.net eller HansaWorld. Det innebär till exempel att bokning av nya kundorder på ert lager alltid sker mot aktuellt saldo per hylla.

Det kan helt enkelt inte uppstå dubbelbokningar av saldon på hyllor.

Då alla transaktioner i handdatorn sker när transaktionen sker fysiskt, fångar ni lagertransaktionen när den sker, där den sker. Det innebär att ni kan följa varje plock på en order eller att en samplocksorder pågår. En annan fördel är att flera plockare på ert lager kan arbeta med en och samma order.

Utrustning för lagerhantering med handdatorer

Den utrustning som behövs för en handdatorlösning på ert lager är handdatorer och ett trådlöst nätverk med tillhörande switch och accesspunkter.

Olika typer av handdatorer

Handdatorerna i er lagerhantering kan vara allt från surfplattor till professionella handdatorer som tål stötar, smuts, kyla och fukt.

Handdatorer är även inte som datorer i allmänhet då applikationer till handdatorer kan vara anpassade till en viss specifik modell och hårdvara.

Frågor som påverkar valet av handdator i er lagerfunktion är i vilken miljö de kommer att användas:

Systemstödsbloggen: en blogg med tips, råd och nyheter kring affärssystem (ERP) Är miljön fuktig?
Systemstödsbloggen: en blogg med tips, råd och nyheter kring affärssystem (ERP) Förekommer damm?
Systemstödsbloggen: en blogg med tips, råd och nyheter kring affärssystem (ERP) Utomhus?

I de flesta fall rekommenderas en professionell handdatorutrustning som förmodligen har ett högre inköpspris än en enkel surfplatta, men som i längden ändå inte kommer att vara dyrare. 

Fördelarna med professionell handdatorhårdvara är framförallt högre sannolikhet till oavbruten drift oavsett lagermiljö och hantering. En annan fördel med professionell handdatorutrustning är att de oftast har bättre ergonomi, då de från början är utvecklade för professionell användning i lagermiljöer. 

Handdatorerna i en lagermiljö används kontinuerligt, varje dag, kanske dygnet runt av er lagerpersonal, vilket medför höga krav på ergonomi.

Exempel på områden att utvärdera kring utrustningens ergonomi är:

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP) Hur är handtaget utformat och vinkel på handleden vid avläsning av streckkoder
Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP) Vikt och batteriets livslängd, laddtid
Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP) Finns bälteshållare och andra monteringstillbehör

Det finns på marknaden fortfarande lösningar där handdatorer och affärssystem synkroniseras via en dockningsstation och dockning av handdatorn.

Den typen av lösning rekommenderas inte då de missar många av de effektivitetsskapande och kvalitetshöjande resultaten med i realtid uppkopplade handdatorer.

Trådlöst nätverk i lagermiljö

Det trådlösa nätverket i ert lager kan variera mellan ett ”normalt” trådlöst nätverk och ett nätverk som är anpassat för just era handdatorer och användning i ert lager. 

Det senare avser funktionalitet och stöd för roaming i lagermiljön. Det vill säga utrustningens förmåga att överföra kommunikationen från en handdator från en accesspunkt till en annan i ert lager, utan att tappa kontakten.

En liknelse är den med din mobiltelefon när du är ute och åker. Alla har vi nog egna erfarenheter av ett tappat samtal, då mobiltelefonen ska växla från en sändare/mast till en annan.

Det trådlösa nätverket bör dimensioneras och anpassas för den utrustning som skall användas och beroende på er lagermiljö och utformning. Det finns även fördelar att implementera ett trådlöst nätverk med handdatorer och annan utrustning från en och samma leverantör och tillverkare. Till exempel utrustning från Motorola om Motorolas handdatorer skall användas i ert lager.

En billig försäkring för fungerande roaming och krypterad trafik på ert lager.

Tips kring programvara för handdatorer i lagerhantering

Några tips vad du bör tänka på kring programvaran för arbete med handdatorer i ert lager, integrerat med affärssystem är:

Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Kan programvaran anpassas specifikt för er unika distributionsmiljö
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Går det att lägga till eller ta bort funktioner i framtiden för att stödja er lagerhantering
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Kan programvaran användas på olika typer av enheter och handdatorplattformar 
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Är gränssnittet responsivt så att det automatiskt anpassas till den enhet som används

Funktioner i en handdatorlösning

Vanliga funktioner i en handdatorlösning är att de hanterar inleverens, utleverans, packning, lagerflytt, inventering samt stödjer er produktion om ni är ett tillverkande företag enligt följande. 

Inleveransfunktioner med handdator

Hantera inleveranser i flera steg (gods på kaj, ankomstregistrering, inleverans)
 Hantera inköpsanmodan
 Kunna identifiera beställning via streckkod på gods
 Föreslå hylla/lagerplats utifrån era affärsregler
 Inleverans kan ske med hänsyn till väntande utleveranser, akutbehov eller crossdocking
 Vid inleverans ska streckkodsregister kunna uppdateras
 Etikettering kan ske vid inleverans

Utleveransfunktioner med handdator

 Utleverans med stöd för prioriterad plocklista och optimerad rutt.
 Signaler för tung vikt, farligt gods och skrymmande gods.
 Streckkodskontroll avseende till exempel artikel, antal eller hylla samt utskrift av etiketter vid lösviktsplock.
 Hantera direktuttag
 Hantera samplock och leverans
 Hantera restorder
 Stöd för plock- och buffertzon
 Hantera orderavslut
 Stöd för stafettplock
 Funktion för utskrift av kollietiketter och SIS fraktsedel från handdator.

Logistikfunktioner med handdatorer

Packningsfunktioner med handdator

 Stöd för att skapa och packa kolli
 Kunna skriva ut packsedlar
 Stöd för validering

Lagerflytt med handdator

 Hantera flytta från och flytta till
 Stöd för direktflytt
 Hantera lagerflytt till mellanlager
 Hantera lagerpåfyllning buffert till plock via automatiskt genererad jobbkö

Inventering med handdator

 Hantera inventeringsjournal
 Stöd för rullande inventering
 Hantera nollsaldoinventering vid plock eller journal

Produktionsstöd med handdator

 Hantera materialuttag och arbetsrapportering
 Hantera inleverans material i produktion
 Stöd för materialförsörjning
 Hantera returer av material
 Funktioner för inlagring färdigvaror (hämta – lämna)
 Stöd för Kanban

Ovanstående är exempel på funktioner i en handdatorlösning för ett distribuerande eller tillverkande företag, från vår egen lösning ISE Lager som är integrerat med Jeeves ERP affärssystem.

Ett annat handdatorsystem för lagerhantering är BxSoftware som har lång praktisk erfarenhet av logistik till små och mellanstora företag. De levererar bra och effektiva lösningar färdigintegrerade med olika affärssystem som till exempel Visma.net som vi arbetar med.

Ytterligare ett exempel på handdatorsystem är Sage X3 Mobile Automation. Detta handdatorsystem för Sage X3 affärssystem innehåller en rad olika funktioner som till exempel utplock, inleverans, inventering, lagerflytt för enkel, effektiv och säker lagerhantering integrerat med Sage X3.

Som du säkert redan förstått har jag ett stort intresse och brinner för handdatorer i företags logistikprocesser och lagerhantering. 

Har du någon fråga eller fundering kring lagerhantering med handdatorer, skicka gärna ett e-mail så återkommer jag inom kort.

Eller kontakta någon av mina kollegor på Systemstöd här

Jari Koskela systemstodsbloggen  Jari Koskela, jari.koskela@systemstod.se


Veta mer om handdatorer inom logistik eller produktion – ställ din fråga här


Läs mer om framtidens ekonomiavdelning, planeringsssystem och HubSpot Service

       


Dela: