Ämnesområden

Nya momsregler för distanshandel till privatpersoner från 1 juli 2021

Från och med 1 juli 2021 ändras momsreglerna kring distanshandel till privatpersoner.

Det innebär att företag som har en total försäljning till privatpersoner inom EU som överstiger 99 680 kronor per år ska debitera lokal moms i respektive land. Där rapportering sker via e-tjänsten OSS (One Stop Shop) som du läser mer om på Skatteverkets hemsida här >

Nya momsregler 1 juli, 2021 affärssystem Jeeves ERP

Hur påverkar de nya momsreglerna mitt affärssystem?

I ert affärssystem kommer ni att behöva göra ändringar för att debitera och rapportera rätt.

– Minst ett separat intäktskonto ska sättas upp för denna typ av försäljning för att den ska kunna exkluderas från momsrapporten.

– Minst ett separat momskonto ska sättas upp för att kunna särskiljas från övrig försäljning som ingår vanlig momsrapport.

– Sätt upp en separat momskod per land eller momssats och koppla konteringsmallar mot ovan konton.

– Om ett och samma kundnummer används för webbeställningar till privatpersoner bör det sättas upp ett kundnummer per land.

– Om varje kund har ett eget kundnummer behövs eventuellt en kundkategori per land för att säkerställa korrekt uppsättning.

– Tillse att rätt pris (inklusive moms) visas och debiteras på webben

Rapportering

Denna försäljning och momsdebitering ska inte tas med i den svenska momsrapporten utan redovisas i OSS i Euro (om fakturering sker i annan valuta måste den räknas om enligt särskilt angiven valutakurs).

Behöver du hjälp med ovan uppsättning eller att ta fram en rapport i Jeeves ERP eller Sage X3 affärssystem, som underlag för momsrapporteringen i OSS?
Kontakta oss på Systemstöd. 

Hjälp med uppsättning eller underlag till OSS rapportering i Jeeves ERP eller Sage X3?

Kontakta något av våra kontor på Systemstöd här >

Anna Svärd, Systemstöd Göteborg: din partner i Göteborg kring affärssystem  Anna Svärd, anna.svard@systemstod.se


Läs mer på Systemstödsbloggen

Framtiden ekonomiavdelning >
Vad kan artificiell intelligens göra i ditt företag >
Nytt webbaserat planeringssystem >


Dela: