Ämnesområden

Öka er IT-säkerhet med ett pentest

Alla IT-system har sårbarheter som innebär ökad risk för dataintrång om de lämnas orörda. Ett penetrationstest (pentest) hittar sårbarheter och identifierar de mest kritiska i ditt system. Du får en bild av alla sårbarheter och kan enklare prioritera rätt resurser för att åtgärda dem.

Vad är ett pentest och därför är det viktigt

Ett pentest är en metod att utvärdera säkerheten i ett IT-system genom att simulera attacker från ondsinta aktörer. Genom att aktivt söka efter sårbarheter i era IT-system kan ni identifiera och åtgärda potentiella risker innan de utnyttjas av riktiga hotaktörer. 

Därför är det viktigt för organisationer att regelbundet genomföra penetrationstester för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och skydda känslig information.

Att investera i pentest är också en del av att visa ansvar för kund- och användardata, något som blir allt viktigare i takt med att lagstiftning kring dataskydd skärps.

Ett pentest kan vara skillnaden mellan en säker digital miljö och ett kostsamt dataintrång.

Så genomförs ett penetrationstest: steg för steg

Processen för ett penetrationstest kan delas in i flera steg. 

För det första definieras pentestets omfattning och mål, vilket innebär att bestämma vilka system som ska testas och vilka metoder som ska användas. Därefter sker en informationsinsamling där pentestaren samlar in data om målsystemet för att identifiera potentiella ingångspunkter för en attack.

Efter detta följer själva testningen, där pentestaren använder olika tekniker för att försöka penetrera systemet.

Om sårbarheter hittas, dokumenteras dessa. Efter testet presenteras en rapport med rekommendationer för hur ni kan åtgärda aktuella brister. Rapporten följs upp av en åtgärdsplan och ibland en ny testrunda för att verifiera att förbättringarna har gett önskad effekt.

Säkerhetsbrister som ofta upptäcks vid pentest

De säkerhetsbrister som ofta upptäcks under penetrationstester handlar bland annat om:

Svaga lösenord

 Bristfällig kryptering

 Osäkra programkonfigurationer

 Felaktiga behörighetsinställningar

Dessutom kan tester avslöja sårbarheter i mjukvara, såsom SQL-injektioner, Cross Site Scripting (XSS) och andra exploaterbara fel i applikationers kod.

Ett annat vanligt problem är brister i nätverkets säkerhet som kan tillåta obehöriga att få tillgång till känsliga områden. Det är viktigt att vara medveten om dessa vanliga fallgropar och att regelbundet utvärdera och uppdatera säkerhetssystemen för att skydda sig mot dem.

Implementera rekommenderade åtgärder

När penetrationstestet är avslutat och ni fått rapporten är det viktigt att snabbt och effektivt genomföra rekommenderade åtgärder. Detta kan till exempel innebära att patcha mjukvarufel, stärka lösenordspolicyn, ändra nätverkskonfigurationer eller genomföra andra tekniska och organisatoriska förändringar.

Det är även viktigt att se till att hela er organisation är medveten om de risker som finns och att säkerhetskulturen stärks. Utbildning av personalen och regelbundna uppföljningar av säkerhetsrutinerna är viktiga för att bibehålla en hög säkerhetsnivå.

Vår samarbetspartner kring IT-säkerhet – Secify

Vi får allt oftare frågor kring IT-säkerhet med koppling till de olika affärssystem, applikationer och IT-plattformar våra kunder använder. Därför har vi valt att samarbeta med företaget Secify som levererar tjänster och kompetens inom:

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP) Informationssäkerhet

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP) Cybersäkerhet

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP) IT-säkerhet

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP) IT-juridik

Secify har erfarenhet, referenser, metodik och förmåga att anpassa pentestet efter er specifika situation och behov. De utför penetrationstest på bland annat webbapplikationer, mobilapplikationer, infrastruktur (nätverk) och API:er och har möjlighet att skräddarsy penttest utifrån dina behov.

Veta mer – frågor om pentest eller IT-säkerhet

 

Kontakta mig Nicklas Dahl på Secify när du har frågor, eller vill veta mer om pentest eller något annat som berör vårt specialistområde: IT-säkerhet. 

Du når mig enklast på telefon +46 76 635 38 52 eller e-post nicklas@secify.com

 


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer om lösenordshantering, digital säkerhet och cyberattacker här

Här tips för att du enkelt ska kunna skapa starka, unika lösenord både på jobbet och privat    Idag måste alla företag investera allt mer och oftare i IT-säkerhet för bättre cyberskydd. Investerar ni tillräckligt?     Lär dig grunderna i olika typer av cyberattacker och hur du bäst kan skydda dig redan idag    


Dela: